บัตรเครดิตธนชาต ลีฟ มาสเตอร์คาร์ด แพลทินั่ม

ผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิตธนชาต ลีฟ มาสเตอร์คาร์ด แพลทินั่ม
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ช็อปปิ้ง
สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารธนชาต

บัตรเครดิตธนชาต ลีฟ มาสเตอร์คาร์ด แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 15% ต่อปีตลอดอายุสมาชิกบัตร
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis’ Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ครั้ง/บัตร/ปี
 • โปรแกรมผ่อนชำระ 0% Smile Plan ผ่อนจ่ายสบาย ๆ ด้วยดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการมากมาย
 • เบิกเงินสดล่วงหน้าทันใจสูงสุด 100% ของวงเงิน ที่เครื่อง ATM POOL หรือเครื่องหมาย Cirrus ทั่วโลก

คะแนนสะสมรีวอร์ด

 • บัตรนี้ไม่มีคะแนนสะสะม T-Reward

สิทธิคุ้มครอง

 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 15,000,000 บาท ครอบคลุมคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย
 • การรับประกันสินค้าในกรณีชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย เมื่อท่านสมาชิกใช้บัตรเครดิตธนชาต ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่มในการชำระค่าสินเค้าทั้งในและต่างประเทศ หากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือสูญหาภายในระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่ชำระสินค้าจะได้รับการชดเชยด้วยสินค้าในวงเงินประกันสูงสุดของมูลค่าสินค้า 35,000 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี 2,400 บาท (จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีถัดไป เพียงมียอดค่าให้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาต ลีฟ แพลทินั่ม ปีละ 50,000 บาท หรือมียอดเงินคงค้าง (ไม่รวมดอกเบี้ย) ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป ติดต่อกัน 3 เดือน)

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 15% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่คิดรายการ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ชำระไม่น้อยกว่า 10% ของใบยอดเงินตามที่แจ้ง รายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3 % ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) สูงสุด 55 วัน

 

ค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำระ 200 บาท ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ 200 บาท ต่อครั้ง
การขอใบแจ้งยอดบัญชี 100 บาท ต่อครั้ง
การขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท ต่อครั้ง
ค่าติดตามทวงถามหนี้* 250 บาทต่อรอบบัญชี
ค่าปรับกรณีเช็คคืน 200 บาท/ครั้ง
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ไม่เกิน 2.5% ของการใช้จ่าย หรือเบิกเงินแต่ละครั้ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุตั้งแต่ 20 -70 ปี
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 ขึ้นไป
 • อายุงานอย่างน้อย 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ / และสำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 ปี

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบุ๊คแบงก์

สำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. .ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์

ช่องทางชำระเงิน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน กทม,ปริมณฑล / ตจว.
(ต่อรายการ)
ชำระโดยหักบัญชีธนาคารธนชาต ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่ตู้ ATM ของธนาคารธนชาต ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 15 บาทต่อรายการ
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน 20 บาทต่อรายการ
ชำระที่่เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตฯ 15 บาทต่อรายการ
ชำระที่ทำการไปรษณีย์ (สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง) 15 บาทต่อรายการ
ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) 20 บาทต่อรายการ
ชำระที่เทสโก้โลตัส ทุกสาขา (สูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง) 10 บาทต่อรายการ
ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที (ชำระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) 15 บาทต่อรายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*