สินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช

สินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช
ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล
สถาบันการเงิน/ธนาคาร :ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช

 • สินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช สมัครง่าย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน
 • อนุมัติสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก โปร่งใส เข้าใจง่าย
 • สินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช เลือกระยะเวลาการผ่อนชำระ นานสูงสุด 60 เดือน
 • สะดวกเวลาชำระคืน กับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ

  • อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้
วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี )
30,000 – 49,999 28%
50,000 – 99,999 25.50%
100,000 – 249,999 24%
250,000 – 1,000,000 22%
 • อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 200 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ 1 งวด, 250 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ 2 งวด และ 350 บาทสำหรับยอดค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร (ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล / ในเขตต่างจังหวัด)

 • ธนาคารกรุงไทย : 15 บาท / 15 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 5 บาท / 10 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ : 15 บาท / 20 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารกรุงเทพ : 15 บาท / 30 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารกสิกรไทย : 15 บาท / 20 บาทต่อรายการ

ชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคาร (ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล / ในเขตต่างจังหวัด)

 • ธนาคารกรุงไทย : 5 บาท / 10 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 15 บาท / 30 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ : 10 บาท / 20 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารกรุงเทพ : 10 บาท / 20 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารกสิกรไทย : 10 บาท / 20 บาทต่อรายการ

ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล / ในเขตต่างจังหวัด)

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : ไม่มี / ไม่มี
 • ธนาคารกรุงเทพ : 5 บาท / 15 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารกรุงไทย : 10 บาท / 20 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ : 10 บาท / 10 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารกสิกรไทย : 10 บาท / 20 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารยูโอบี : 10 บาท / 20 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารทหารไทย : 10 บาท / 30 บาทต่อรายการ

ชำระผ่านระบบธนาคารทางโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต (ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล / ในเขตต่างจังหวัด)

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา KOL/Mbaning Call Center 1572 : 5 บาท / 10 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารกรุงไทย : 15 บาท / 15 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ : 15 บาท 20 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารกสิกรไทย : 10 บาท / 20 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารกรุงเทพ : 15 บาท / 30 บาทต่อรายการ
 • ชำระที่ทำการไปรษณีย์ ( ที่มีเครื่องหมาย Pay at Post เท่านั้น ) : 10 บาท / 10 บาทต่อรายการ
 • ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส : 15 บาท / 15 บาทต่อรายการ
 • ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที และเคาน์เตอร์ที่มีเครื่องหมาย Just Pay : 10 บาท / 15 บาทต่อรายการ
 • ชำระเงินผ่านระบบมือถือ mPay, AIS, true money : 10 บาท / 10 บาทต่อรายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*