สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล
สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารสแตนดาร์ด ชาเตอร์ด

สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

 • สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ให้วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท หรือ 5 เท่าของรายได้
 • อนุมัติเร็ว สะดวก สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของท่านที่ได้ระบุเอาไว้
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • ผ่อนชำระคืนรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน นานสูงสุด 60 เดือน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด คิดดอกเบี้ย แบบลดต้น ลดดอก

อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ

 • อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่อนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
 • อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 100 บาท/ครั้ง (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 260 บาท/รอบบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระโดยหักบัญชีธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด: ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด : ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด: ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด: ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระโดยการส่งเช็ค หรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่เรียกเก็บ

ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น (ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล / ในเขตต่างจังหวัด)

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : 10 บาท / 15 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 20 บาท 35 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ : 25 บาท / 40 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารทหารไทย : 20 บาท / 20 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารกสิกรไทย : 25 บาท / 40 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารธนชาต : 10 บาท / 10 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : 15 บาท / 20 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : 25 บาท / 30 บาทต่อรายการ

ชำระที่จุดบริการชำระเงิน และอื่น ๆ (ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล / ในเขตต่างจังหวัด)

 • ที่ทำการไปรษณีย์ : 10 บาท / 15 บาทต่อรายการ
 • เทสโก้ โลตัส : 10 บาท / 10 บาทต่อรายการ
 • เอ็มเปย์ สเตชั่น : 15 บาท / 15 บาทต่อรายการ
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส : 15 บาท / 20 บาทต่อรายการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*