สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน

สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน
ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล
สถาบันการเงิน/ธนาคาร :ธนาคารเกียรตินาคิน

สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน

 • สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติเร็ว
 • สะดวกไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 • ผ่อนสบาย ยาวนานสูงสุดถึง 4 ปี

อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ

  • อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้
วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี )
20,000 – 150,000 24%
150,001 บาทขึ้นไป 21%
  • อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน
วงเงินอนุมัติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ
24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน
30,000 1,585 1,168 960
50,000 2,641 1,947 1,599
60,000 3,169 2,336 1,919
70,000 3,697 2,725 2,239
90,000 4,754 3,504 2,879
100,000 5,282 3,893 3,198
150,000 7,922 5,839 4,797
200,000 10,272 7,495 6,105
250,000 12,839 9,367 7,631
290,000 14,894 10,866 8,852
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 100 บาท/ครั้ง (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 250 บาท/รอบบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระโดยหักบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน : ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคารเกียรตินาคิน : ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น 15-30 บาท/ครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*