สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช

สินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร :ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช สินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช สมัครง่าย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน อนุมัติสูงสุดถึง 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก โปร่งใส เข้าใจง่าย สินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช เลือกระยะเวลาการผ่อนชำระ นานสูงสุด 60 เดือน สะดวกเวลาชำระคืน กับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้ วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี ) 30,000 – 49,999 28% 50,000 – 99,999 25.50% 100,000 – 249,999 24% 250,000 – ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารสแตนดาร์ด ชาเตอร์ด สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ให้วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท หรือ 5 เท่าของรายได้ อนุมัติเร็ว สะดวก สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของท่านที่ได้ระบุเอาไว้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ผ่อนชำระคืนรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน นานสูงสุด 60 เดือน สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด คิดดอกเบี้ย แบบลดต้น ลดดอก อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่อนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 100 บาท/ครั้ง (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) ค่าติดตามทวงถามหนี้ : ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน

สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร :ธนาคารเกียรตินาคิน สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติเร็ว สะดวกไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก ผ่อนสบาย ยาวนานสูงสุดถึง 4 ปี อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้ วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี ) 20,000 – 150,000 24% 150,001 บาทขึ้นไป 21% อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน วงเงินอนุมัติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ 24 เดือน 36 ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

สินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารทหารไทย สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก สินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 – 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 5 ปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้น ลดดอก เมื่ออนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้สมัคร ดังนี้ รายได้ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี ) พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ 15,000 – 30,000 27% 28% 30,001 – 50,000 ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง

สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร :ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง ผ่อนน้อย สบายนาน…น..น ถึง 84 เดือน สำหรับพนักงานประจำ และ 72 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ พิเศษสุด รับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง ที่ได้รับการอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ สะดวก สบาย ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส

สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร :ธนาคารธนชาต สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส เป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ให้สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาและเจ้าของกิจการ ลูกค้าได้รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีและชำระคืนโดยการแบ่งจ่ายรายเดือนเดือนละเท่าๆ กันตามระยะเวลาการผ่อนชำระที่ลูกค้าเลือก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาทขึ้นอยู่กับการพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร อัตราดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส เป็นสินเชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย รับเงินโอนได้ภายใน 2 วันทำการนับจากวันอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้ วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยต่อปี 20,000 – 49,999 28.0% 50,000 – 99,999 25.5% 100,000 – 199,999 23.5% 200,000 บาทขึ้นไป 21.5% อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส

สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร :ธนาคารยูโอบี สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท* ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เลือกระยะเวลาชำระคืนสูงสุดถึง 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้ รายได้ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยต่อปี พนักงาน ประจำ 15,000-25,000 28% 25,001-50,000 24.75% 50,001-100,000 22.75% >100,000 19.99% เจ้าของกิจการ 20,000-50,000 28% 50,001-100,000 24.75% ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท​ สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป ให้คุณบริหารการใช้จ่ายด้วยตัวคุณเองทุกครั้งที่ชำระคืน สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก ฟรี ค่าอากรแสตมป์ ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นหลังได้รับการอนุมัติ สะดวกด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้ วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยต่อปี 30,000 – 59,999 28% 60,000 – 99,999 26% 100,000 – 149,999 24% 150,000 – 299,999 23% 300,000 – ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคล เคทีซี แคช

สินเชื่อส่วนบุคคล เคทีซี แคช

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล เคทีซี แคช ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ , สินเชื่อส่วนบุคคล สถาบันการเงิน/ธนาคาร : บริษัท บัตรกรุงไทย สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล เคทีซี แคช วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สินเชื่อส่วนบุคคล เคทีซี แคช เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เมื่ออนุมัติธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย หรือตามธนาคารที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินอนุมัติ และระยะเวลาชำระคืน ตั้งแต่ 12-60 เดือน สินเชื่อส่วนบุคคล เคทีซี แคช คิดอัตราดอกเบี้ย คิดแบบ ลดต้น ลดดอก สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนดได้ โดยเคทีซีจะไม่คิดค่าปรับ หรือค่าธรมเนียมใด ๆ อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่อนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน วงเงินอนุมัติ ระยะเวลาผ่อนชำระ 15,000 ...

Read More »

สินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ สปีดี้ โลน

สินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ สปีดี้ โลน

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ สปีดี้ โลน ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่ออเนกประสงค์ สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ สิทธิประโยชน์ สินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ สปีดี้ โลน สินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ สปีดี้ โลน สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้      1 วันสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์     3 วันสำหรับบัญชีธนาคารอื่น วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท     20,000 – 30,000 บาท…ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน    30,001 บาทขึ้นไป…ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน    300,000 บาทขึ้นไป…ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน สินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ ...

Read More »